Intervizijos rekomendacijų pristatymas

(paskelbta 15/06/2010)

 

Š.m. gegužes 18 d. Rygoje (Latvija) vykusiame seminare "Intervizija - farmakoterapijos metadonu kokybės gerinimo priemonė" dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, dirbantys farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais programose. Pagrindiniai seminaro tikslai - pristatyti intervizijos rekomendacijas, parengtas vykdant UNODC projektą, pasidalinti šalių patirtimi pilotuojant intervizijos metodą ir aptarti intervizijos įdiegimo į farmakoterapijos metadonu programas Baltijos šalyse galimybes.

Intervizijos metodo tikslus ir diegimo procesą dalyviams pristatė ekspertas Franz Trautmann iš Trimbos instituut (Nyderlandų psichikos sveikatos ir priklausomybių institutas). Intervizija yra gydymo komandos narių diskusija grupėje, siekiant pagerinti žinias ir įgūdžius bei personalo veiklą. Po pirmųjų darbuotojų apmokymų 2009-aisiais, intervizijos metodo naudingumas buvo patikrintas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos farmakoterapijos metadonu programų specialistų. Rezultatai rodo metodo efektyvumą ir tinkamumą sprendžiant su gydymu susijusius klausimus ir mokantis vieniems iš kitų.

Seminaro metu įvyko tarpregioninės intervizijos grupės, kuriose dalyvavo daugiadisciplininės psichiatrų, slaugytojų, socialinių darbuotojų komandos. Dalyviai labai teigiamai įvertino intervizijos naudą ir pateikė pasiūlymus dėl šio metodo diegimo Baltijos šalyse.

Intervizijos rekomendacijos lietuvių, anglų, latvių kalbomis.

 

Atgal