Pažintinis vizitas į Barselonos kalinimo įstaigas

(paskelbta 30/04/2010)

 

2010 m. kovo 29-30 d. delegacija, kurią sudarė Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktorius, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius bei Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius, dalyvavo pažintiniame vizite į Barseloną, Ispanija. Pagrindinis šio vizito tikslas - susipažinti su farmakoterapijos metadonu organizavimu Katalonijos kalėjimuose, siekiant pasirengti farmakoterapijos metadonu įdiegimui Lietuvos kalinimo įstaigose.

Vizito metu dalyviai susitiko su Teisingumo ministerijos atstovais bei apsilankė La Model, Brians 1-uose ir Brians 2-uose pataisos namuose. Susitikimų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas farmakoterapijos metadonu įgyvendinimui bei gydymo koordinavimui su bendruomenėje vykdomomis programomis. Vizito dalyviai susipažino su žalos mažinimo programų įtaka infekcinių ligų plitimui bei programų vertinimu. Ispanijos kalinimo įstaigų vadovai pabrėžė, jog nuo farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų programų įdiegimo, sergamumas ŽIV ir hepatitu C įkalinimo įstaigose reikšmingai sumažėjo. Kalinimo įstaigose nepasitaikė naujų ŽIV infekcijos ar pakartotinio užsikrėtimo atvejų, pagerėjo atmosfera įkalinimo įstaigose bei sumažėjo heroino vartojimas. Pažintinio vizito metu gauta informacija bus panaudota organizuojant farmakoterapijos metadonu įdiegimą Lietuvos tardymo izoliatoriuose.

Nuo š.m. sausio mėn. LR Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaujama tarpžinybinė darbo grupė rengia protokolus dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp Lietuvos kalinimo įstaigų, policijos areštinių ir bendruomenės programų. Tikimasi, kad iki 2010 m. pabaigos farmakoterapija metadonu bus prieinama Lietuvos tardymo izoliatoriuose.

Pažintinis vizitas organizuotas bendradarbiaujant su  Connections project.
..

Iš kairės į dešinę: Saulius Vitkūnas, Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktorius ir Jaume Martin Barberan, Teisingumo ministerijos tarptautinių ryšių patarėjas vyrų kalėjime "La Model"

 

Susitikimas Brians 1-ųjų pataisos namų priežiūros ir stebėsenos centre
Atgal