Lietuvos areštinių medicinos personalas aptarė naują gydymo metadonu tęstinumo tvarką

(paskelbta 12/05/2010)

 

2010 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC), Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, LR Vidaus reikalų ministerija ir Vilniaus priklausomybės ligų centras organizavo mokymus "Suėmimas ir priklausomybės ligos: būtinoji pagalba ir priklausomybės nuo opioidų farmakoterapija policijos areštinėje", skirtą Lietuvos policijos areštinių sveikatos priežiūros personalo specialistams. Seminaras organizuotas siekiant užtikrinti sėkmingą 2010 m. vasarį Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtino aprašo dėl gydytojo išrašytų medikamentų bei kitų medicinos prekių (metadono arba buprenorfino) perdavimo policijos areštinėse laikomiems asmenims tvarkos, vykdymą. Šiuo dokumentu užtikrintas farmakoterapijos tęstinumas į policijos areštines patekusiems pacientams.

Renginio metu dalyviai sužinojo apie būtinos medicinos pagalbos teikimą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, epidemiologiškai svarbių užkrečiamųjų ligų nustatymą, kontrolę ir prevenciją policijos areštinėse, pagerino supratimą apie medicinines ir psichologines paslaugas, gydytojo paskirto gydymo realizavimą, medikamentų išdavimą policijos areštinėse laikomiems asmenims, stebėjo pakaitinio gydymo organizavimą praktikoje. Renginio dalyviai pasidalino gerąją bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas patirtimi, pristatė ir aptarė gydymo metadonu tęstinumo teigiamą poveikį suimtų pacientų būklei.

Mokymus vedė Vilniaus priklausomybės ligų centro ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM specialistai.

 

Atgal