Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos parengė metadono perdavimo policijos areštinėse tvarkos aprašą

(paskelbta 02/03/2010)

 

2010 m. vasario mėn. Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos  patvirtino aprašą dėl gydytojo išrašytų medikamentų bei kitų medicinos prekių perdavimo policijos areštinėse laikomiems asmenims tvarkos. Be kitų, naujoje tvarkoje aprašoma gydytojo paskirtų farmakoterapijos medikamentų (metadono arba buprenorfino) priėmimo ir apskaitos ypatumai, siekiant užtikrinti gydymo tęstinumą į policijos areštines patekusiems pacientams. Pagal naująją tvarką, metadoną sulaikytam asmeniui pristato farmakoterapijos metadonu paslaugas bendruomenėje teikiantys sveikatos priežiūros įstaigos specialistai arba kiti šios įstaigos įgalioti atstovai. Medikamentas turi būti suvartotas iš karto jį atnešusio asmens ir areštinės darbuotojo (slaugytojos, vadovo ar budėtojo) akivaizdoje.

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) 2010 m. planuoja organizuoti mokymus policijos areštinių bendruomenių slaugytojams, siekiant sėkmingai įgyvendinti parengtą tvarką bei suteikti žinių apie priklausomybes nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Šiuo metu Lietuvoje yra 36 policijos areštines, kuriose kiekvienais metais sulaikoma apie 32 000 asmenų.

Nauja tvarka parengta remiantis UNODC atliktu tyrimu, kurio metu buvo nustatyta, kad trūksta vieningo požiūrio ir sistemos, siekiant užtikrinti gydymo metadonu tęstinumą areštinėse laikomiems asmenims: 2008 - 2009 m. dėl arešto gydymą nutraukė 42 asmenys, tuo tarpu 16 asmenų gydymą areštinėse tęsti galėjo.

Farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu, buprenorfinu) Lietuvoje taikoma nuo 1995 metų. 2009 m. šios paslaugos buvo teikiamos 10 Lietuvos miestų, o gydymą gavo daugiau nei 560 pacientų.

 

Atgal