Baigiamoji UNODC projekto konferencija

(paskelbta 07/04/2011)

 

Pagrindiniai UNODC projekto "ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" pasiekimai buvo pristatyti 2011 m. kovo mėn. 24-25 d. baigiamosios konferencijos metu Rygoje (Latvija). Renginyje dalyvavo du šimtai politikos formuotojų, visuomenės sveikatos ekspertų, ŽIV prevencijos paslaugų teikėjų bei pilietinės visuomenės organizacijos atstovų iš Baltijos bei kitų Europos šalių.

Per pastaruosius keturis metus UNODC padėjo pasiekti nacionalinius sutarimus dėl efektyvių strategijų, nukreiptų į ŽIV tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV). Žalos mažinimas įtrauktas į Latvijos ir Estijos valstybines ŽIV strategijas. Žymiai pagerėjo prieiga prie būtinų ŽIV prevencijos paslaugų, tokių kaip adatų ir švirkštų keitimo programos (AŠP) bei farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais. Naujų metodų (lygių įtraukimo metodas ir darbas gatvėje (angl. outreach work)) pagalba pradėjo veikti naujos AŠP bei ženkliai padaugėjo šių paslaugų gavėjų. Kabinetų, kuriose teikiama farmakoterapija metadonu, skaičius Lietuvoje išaugo nuo 12 iki 21, Latvijoje - nuo 1 iki 10. Lietuvoje ir Estijoje farmakoterapija metadonu tęsiama policijos areštinėse, o nuo 2010 metų gydymas tęsiamas ir visose Estijos kalinimo įstaigose. Projektas taip pat padėjo integruoti priklausomybės ligų gydymą su tuberkuliozės bei ŽIV gydymo paslaugomis. Visose trijose šalyse farmakoterapija metadonu yra finansuojama iš valstybės biudžeto sveikatos apsaugai. Nepaisant ekonominės krizės pasekoje įvykusio įstaigų biudžetų bei darbuotojų skaičiaus mažinimo, žalos mažinimo švietimo programos buvo pradėtos daugiau nei pusėje Latvijos kalinimo įstaigų. Projekto metu buvo parengta nemažai mokymo modulių bei informacinės medžiagos; taip pat daugiau nei 4000 asmenų dalyvavo įvairiuose profesinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose. UNODC padėjo įtraukti kriminalinio teisingumo sektorių į nacionalinį atsaką į ŽIV epidemiją bei sustiprino bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis. Nors žymiai pagausėjo ŠNV teikiamų ŽIV prevencijos paslaugų, tačiau aprėptis vis dar išlieka maža. UNODC regioninio projekto koordinatorė Signe Rotberga padėkojo visiems dalyviams už sėkmingą bendradarbiavimą bei paragino tęsti būtinų ŽIV prevencijos paslaugų, tokių kaip: AŠP, farmakoterapijos metadonu, ŽIV testavimo ir gydymo ŠNV, plėtrą.

Nepriklausomas ekspertas Bertrand Redonnet pristatė projekto galutinio vertinimo rezultatus. Vertintojas priėjo prie išvados, jog užsibrėžti projekto uždaviniai buvo įgyvendinti bei planuoti rezultatai pasiekti.

Latvijos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius Rinalds Muciņš renginio atidarymo kalbos metu dar kartą patvirtino įsipareigojimą remti projekto metu pradėtas veiklas. Projekto veiklų tęstinumo diskusijos metu aptarta, jog Estijos vyriausybė ir toliau rems žalos mažinimo paslaugas ir pilietinės visuomenės organizacijas. Reikalingas finansavimas skirtas nacionalinei Estijos ŽIV programai. Nepaisant to, jog ŽIV paplitimas tarp ŠNV Lietuvos kalinimo įstaigose nuolatos didėja, tolimesnė įrodymais pagrįstos ŽIV prevencijos ateitis šalies kalinimo įstaigose lieka neaiški.

Be pristatytų projekto pasiekimų Baltijos šalyse, konferencijoje taip pat buvo atkreiptas dėmesys į kitų Europos šalių geros praktikos pavyzdžius: naloksono dalijimą heroino perdozavimo sukeltų mirčių prevencijai, farmakoterapijos metadonu integravimą į pirminę sveikatos priežiūrą, bei policijos darbą su narkotikų vartotojais.

 

Programa ir pristatymai Nuotraukų galerija Atgal į visas naujienas