Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Paplašināt HIV/AIDS profilakses pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem Jēkabpils pilsētā un rajonā"

Ilgums 2007. gada 15. augusts - 2009. gada 31. augusts
Projekta mērķis un uzdevumi Projekta mērķis ir palielināt pieejamību HIV/AIDS profilakses pakalpojumiem injicējamo narkotiku lietotājiem Jēkabpils pilsētā un rajonā. Projekta uzdevumi ir - izveidot ielu darbinieka štata vietu, nodrošinot viņu ar nepieciešamo ekipējumu un informatīvajiem materiāliem un nodrošināt Jēkabpils zema sliekšņa centru ar nepieciešamo aprīkojumu.
Rezultāti
  • Palielinājies centra klientu skaits (vidēji 10 dienā), izdalīto šļirču daudzums (vidēji 700 mēnesī), veikto HIV testu skaits (vidēji 46 gadā);
  • Pieņemts darbā ielu darbinieks, kurš nodrošināts ar nepieciešamo ekipējumu un informatīvajiem materiāliem, kā arī uzlabots zema sliekšņa centra aprīkojums.

UNODC piešķirtais budžets

5,710.00 LVL

 

Atpakaļ