Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Zema sliekšņa centra pakalpojumu pieejamības paplašināšana injicējamu narkotiku lietotājiem Jelgavā"

Ilgums 2007. gada 1. septembris - 2009. gada 30. decembris
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Samazināt HIV un seksuāli transmisīvo infekciju izplatību injicējamu narkotiku lietotāju vidū Jelgavā;
  • Paplašināt atkarības profilakses pieejamību tuvu klientu dzīves vietai - Pārlielupes rajonā.
Rezultāti
  • Pārcelts un atbilstoši aprīkots zema sliekšņa centrs;
  • Realizētas pieredzes apmaiņas vizītes;
  • Brīvprātīgie iesaistīti ielu darbā;
  • Izveidots profesionālas sadarbības tīkls ar citām HIV/AIDS profilakses organizācijām.

UNODC piešķirtais budžets

10,000.00 LVL

 

Atpakaļ