Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Kaitējuma mazināšanas programmas attīstība Ķekavā"

Ilgums 2007. gada 1. oktobris- 2009. gada 1. decembris
Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķi:

 • Attīstīt kaitējuma mazināšanas programmu Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, uzlabojot mērķa grupu sasniedzamību viņu dabiskajā vidē (injicējamo narkotiku lietotāju (INL) pulcēšanās un lietošanas vietās, vietās kur darbojas komercseksa darbinieki u.c);
 • Apgūt Igaunijas pieredzi un iepazīt, kā notiek kaitējuma mazināšana INL.

Projekta uzdevumi:

 • Nodrošināt Ķekavas HIV profilakses programmas ielu darbinieku ar divriteni;
 • Turpināt kaitējuma mazināšanas pakalpojumus Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā;
 • Organizēt pieredzes apmaiņas vizīti Ķekavas sociālajiem darbiniekiem uz Tallinas NVO "Convictus Eesti" un Tallinas pašvaldību, lai iepazītu kaitējuma mazināšanas programmu;
 • Organizēt vienas dienas semināru (7 stundas, 20 dalībnieku) Ķekavas sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem par HIV/AIDS un atkarībām saistītiem jautājumiem.
Rezultāti
 • Ķekavas HIV profilakses programmas ielu darbinieks nodrošināts ar divriteni;
 • Turpinās kaitējuma mazināšanas pakalpojums Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā;
 • Izdots un izplatīts informatīvais materiāls par Ķekavas HIV profilakses programmā pieejamajiem pakalpojumiem 1000 eksemplāros;
 • Ķekavā sācis darboties mobilais šļirču maiņas punkts;
 • Apmeklēta Tallinas NVO "Convictus Eesti" un Tallinas pašvaldību, pieredzes apmaiņā par kaitējuma mazināšanu.

UNODC piešķirtais budžets

5,014.00 LVL

 

Atpakaļ