Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Vienoti par informētu ieslodzīto!"

Ilgums 2007. gada 1. augusts - 2008. gada 30. septembris
Projekta mērķis un uzdevum

Projekta mērķis ir mazināt HIV infekcijas riskus cietumos un bijušo ieslodzīto vidū.

Projekta uzdevumi:

  • Informēt ieslodzītos un bijušos ieslodzītos par HIV.
  • Uzlabot kopējo AIDS profilakses, ārstēšanas, aprūpes un atbalsta situāciju Latvijā.
Rezultāti
  • Paaugstināts informatīvais un zināšanu līmenis par HIV profilaksi un aprūpi ieslodzīto vidū - realizēti 15 informatīvie semināri cietumos. Šajos semināros kopā tika apmācīti 503 ieslodzītie.
  • Veiktas 62 individuālas konsultācijas ar vēstuļu palīdzību HIV pozitīvajiem ieslodzītajiem.
  • Nodrošināti informatīvie un HIV profilakses materiāli ieslodzītajiem.
  • Atlasīti un motivēti 3 līdzbiedru izglītotāji.
  • Projekta vadītāji piedalījušies 18 AIDS semināros, konferencēs un sanāksmēs.
  • Organizētas 7 projekta darba grupas tikšanās.

UNODC piešķirtais budžets

7,820.00 LVL

 

Atpakaļ