Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Esi labi informēts!"

Ilgums 2007. gada 1. decembris - 2008. gada 30. novembris
Projekta mērķis un uzdevumi Projekta mērķi:
 • Sistēmiski apmācīt ieslodzītos jautājumos par primāro un sekundāro profilaksi, HIV infekcijas ārstēšanu, kā dzīvot kvalitatīvu dzīvi ar HIV/AIDS un kombinētās terapijas shēmām.
 • Ieviest programmu, lai uzlabotu antiretrovirālās terapijas nosacījumu ievērošanu notiesāto HIV inficēto vidē.
 • Veikt HIV inficēto ieslodzīto-multiplikatoru apmācību, lai izplatītu zināšanas ieslodzīto vidē.
Projekta uzdevumi:
 • Novadīt 30 lekcijas/seminārus par HIV infekcijas profilaksi cietumos.
 • Novadīt lekcijas/seminārus 10 Latvijas cietumos
 • Iesaistīt vismaz 400 dalībniekus, kas nav inficēti un 150 HIV inficētos šajās lekcijās/semināros.
 • Apmācīt vismaz 30 ieslodzītos multiplikatorus.
 • Kompetenti atbildēt uz visām saņemtajām vēstulēm.
 • Nodrošināt individuālas konsultācijas par profilaksi un ārstēšanu ar vēstuļu palīdzību.
 • Ieviest programmu lai uzlabotu ārstēšanās nosacījumu ievērošanu ieslodzīto vidē.
 • Publicēt un izplatīt informatīvos materiālus par ārstēšanas režīma ievērošanu cietumos, mājas lapā www.apvienibahiv.lv (elektroniskā formātā) un starp ieslodzītajiem (drukātā formā- bukleti).
Rezultāti
 • Novadītas 30 lekcijas/semināri 12 cietumos.
 • Semināros/lekcijās iesaistīti 951 ieslodzītie.
 • Sniegtas atbildes uz 62 ieslodzīto vēstulēm.
 • Ieslodzītajiem izplatīts 700 bukletu.
 • Apmācīti 10 ieslodzītie- zināšanu multiplikatori.
 • Sagatavoti un publicēti mājas lapā 10 informatīvie materiāli.

UNODC piešķirtais budžets

4,968.00 LVL

 

Atpakaļ