Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Paplašināt HIV/AIDS profilakses pakalpojumus un palielināt Talsu atkarību konsultāciju centra kapacitāti"

Ilgums 2007. gada 1. septembris - 2008. gada 31. augusts
Projekta mērķis un uzdevumi
 • Veicināt HIV/AIDS profilakses pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem (INL) Talsos;
 • Paaugstināt Talsu atkarību konsultāciju centra iespējas un nodrošināt INL šļirču un adatu apmaiņas un konsultāciju programmas.
Rezultāti

1. Uzlabota ielu darba pieejamība INL:

 • Palielinājies ielu darbinieku skaits (projekta sākumā -1, projekta beigās - 2);
 • Palielinājies apmācīto INL skaits, kas iesaistīti ielu darbā (projekta sākumā - 0, projekta beigās - 2);
 • Palielinājies jauno klientu INL skaits (projekta sākumā - 14, projekta beigās - 36);
 • Palielinājies regulāro klientu INL skaits (projekta sākumā - 9, projekta beigās - 32);
 • Palielinājies mērķa grupas dalībniekiem izplatīto HIV profilakses materiālu skaits: šļirces (projekta sākumā - 1207, projekta beigās - 1882), adatas (projekta sākumā - 380, projekta beigās - 634), prezervatīvi (projekta sākumā - 75, projekta beigās - 614);
 • Palielinājies nodoto izlietoto šļirču skaits (projekta sākumā - 1020, beigās - 1185), adatas (projekta sākumā - 320, beigās - 469).

2. INL sniegtais informatīvais un konsultatīvais atbalsts un veiktie testi:

 • Palielinājies konsultāciju skaits jaunajiem klientiem (projekta sākumā - 17, beigās - 49), regulārajiem klientiem (projekta sākumā - 20, beigās - 36);
 • Palielinājies izdalīto HIV profilakses materiālu skaits, šļirces (projekta sākumā - 1690, beigās - 2664), adatas (projekta sākumā - 260, beigās - 408), prezervatīvi (projekta sākumā - 105, beigās -645);
 • Palielinājies atgriezto izlietoto šļirču skaits (projekta sākumā - 1610, beigās - 1256), adatas (projekta sākumā - 190, beigās - 294);
 • Veikti HIV ekspertesti (projekta sākumā - 5, beigās - 44), hepatīta B eksprestesti (projekta sākumā - 0, beigās - 38), hepatīta C eksprestesti (projekta sākumā - 0, beigās - 50).

3. Sagatavotas un izplatītas 1000 informatīvās brošūras par HIV profilakses pakalpojumiem Talsos.

4. Organizēts motivācijas darbs - realizētas atbalsta grupu tikšanās (projekta sākumā - 10, beigās - 20) un individuālās konsultācijas (projekta sākumā - 0, beigās - 30).

5. Uzlaboti Talsu atkarību konsultāciju centra darba apstākļi.

6. Organizēts projekta noslēguma pasākums.

UNODC piešķirtais budžets

9,020.00 LVL

 

Atpakaļ