Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Laipni lūdzu"

Ilgums 2008.gada 29.oktobris- 2009.gada 15.novembris
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Uzsākt atkarību mazināšanas profilakses programmu Cēsīs;
  • Uzsākt atkarību profilakses mazināšanas programmu Cēsīs, atverot atkarību profilakses kabinetu.
Rezultāti Atvērts atkarību profilakses kabinets un noalgots profesionāls konsultants HIV/AIDS profilakses jautājumos.
Veikts socioloģiskais pētījums "Atkarību izraisošo vielu lietošana un deviance" (550 respondenti), ir apkopoti rezultāti un izstrādāta atkarību mazināšanas profilakses programma.
Projekta īstenošanas laikā tika veikta sabiedrības un dažādu iestāžu informēšana par HIV/AIDS profilakses punkta piedāvātajiem pakalpojumiem:
  • informēts 21 iestāžu un organizāciju darbinieks, kuri strādā ar jauniešiem (plānots 10);
  • 14 interaktīvās diskusijas skolās par kontracepciju, par drošu seksu, par ārstēšanās iespējām, citu palīdzību (plānots 9);
  • 13 lekcijas īpašām mērķauditorijām - līdzatkarīgiem vecākiem, atkarīgajiem jauniešiem u.c. (plānots 12);
  • 1 informācija par kabineta piedāvātajām iespējām un aktivitātēm Vidzemes televīzijā (plānots 2).
Sniegtas 248 individuālās konsultācijas atkarīgajiem (plānots 250), 47 individuālas konsultācijas līdzatkarīgajiem (plānots 50), notikušas 4 atbalsta grupas līdzatkarīgajiem. Veikto HIV testu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 121 (plānots 100).

UNODC piešķirtais budžets

12,208.00 LVL

 

Atpakaļ