Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Ikvienam ir dota vēl viena iespēja"

Ilgums 2008.gada 7.oktobris - 2009.gada 15.marts
Projekta mērķis un uzdevumi Sociālo pakalpojumu loka paplašināšana gados jauniem narkotiku lietotājiem (arī tiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma) Tukuma pilsētā, izmantojot biedrības "Fenikss SI" potenciālu.
Rezultāti
  1. Atkarību sekundārās profilakses un sociālās rehabilitācijas darba optimizācija Tukuma pilsētā. Izveidota komanda darbam ar INL 3 cilvēku sastāvā, klientu skaits projekta sākumā 54, projekta beigās 33.
  2. Sociālo pakalpojumu loka paplašināšana gados jauniem narkotiku lietotājiem Tukuma pilsētā. Individuālais psihosociālais darbs ar narkotiku lietotājiem 22/39, individuāli konsultēti līdzatkarīgie 0/8, grupu darbs ar INL 3/5.
  3. Atkarīgo medicīniskā aprūpe, informatīvi izglītojošais darbs. Veikti HIV eksprestesti 4/13, nolasītas lekcijas INL.
  4. Grupas sociālās uzvedības korekcija. 4 grupas dalībnieki mainījuši lietošanas paradumus, samazinājuši devu, biežumu, 2 grupas dalībnieki pašlaik nelieto atkarības vielas.
  5. Individuālās psihosociālās konsultācijas atkarīgajiem. Palielinājies sniegto konsultāciju skaits mēnesī (atkarīgajiem) no 26/34, pastāvīgo apmeklētāju skaits mēnesī 22/33.
  6. Informatīvi/izglītojošās, motivācijas grupas nodarbības. Novadītas sociālā darbinieka grupas nodarbības 38/58.
  7. Sociālo iemaņu treniņa nodarbības. Novadītas grupas sociālo iemaņu treniņa nodarbības 48/66.

UNODC piešķirtais budžets

5,494.00 LVL

 

Atpakaļ