Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Veicināt HIV/AIDS mazināšanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājas pilsētā"

Ilgums 2008.gada 1.septembris - 2009.gada 15.oktobris
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Veicināt HIV/AIDS mazināšanos intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājā;
  • Veicināt izglītošanu starp intravenozo narkotiku lietotājiem Liepājā par HIV/AIDS ārstniecību un aprūpi;
  • Piesaistīt klientus NPPP, lai izzinātu reālo situāciju narkotiku lietotāju skaita ziņā Liepājas pilsētā, kā arī veikt visus iespējamos pasākumus, lai šo skaitli mazinātu un kontrolētu.;
  • Izveidot sertificētu Metadona kabinetu Liepājā.
Rezultāti
  • Projekta laikā tika piesaistīti 6 ielu darbinieki;
  • Apmainīto šļirču skaits palielinājies no apmēram 100 mēnesī uzsākot projektu, līdz apm. 1500 mēnesī šobrīd;
  • Apmainīto adatu skaits palielinājies no apm. 50 līdz apm. 1400 mēnesī;
  • Klientu skaits pieaudzis no 5 līdz 60 mēnesī;
  • Noorganizēts 81 izglītojošs pasākums INL;
  • Izveidots un aprīkots sertificēts Metadona kabinets Liepājā.

UNODC piešķirtais budžets

11,350.00 LVL

 

Atpakaļ