Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV inficēto, AIDS pacientu un narkotiku atkarīgo dzīves kvalitātes uzlabošana caur veselības un sociālo aprūpi"

Ilgums 2008.gada 1.oktobris - 2010.gada 20.marts
Projekta mērķis un uzdevumi Ierobežot HIV infekcijas izplatību un samazināt tās negatīvās sekas katram indivīdam un sabiedrībai kopumā.
Rezultāti
  • Kopīgi ar psihoterapeitiem izstrādāta 15 nodarbību apmācību programma;
  • 197 ieslodzītie piedalījušies apmācībās;
  • 117 darbinieki piedalījušies apmācībās;
  • 80 ieslodzītie motivēti veikt HIV testēšanu;
  • Projekta personāls piedalījies UNODC rīkotajos semināros un apmācībās;
  • Projekta personāls dalījies pieredzē ar citu cietumu kolēģiem;
  • Apmācību darbam izremontētas un aprīkotas telpas.

UNODC piešķirtais budžets

14,928.00 LVL

 

Atpakaļ