Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS profilakses un pakalpojumu paplašināšana Olaines zemā sliekšņa centrā"

Ilgums 2008.gada 1.oktobris - 2009.gada 15.novembris
Projekta mērķis un uzdevumi Profilakses tīkla paplašināšana, lai piesaistītu jaunus klientus un mazinātu ar HIV/AIDS saslimstību intravenozo narkotiku lietotāju vidū, kā arī uzlabot Zemā sliekšņa centra darbību un to pieejamos pakalpojumus.
Rezultāti Zema sliekšņa centra telpu iekārtošana - tika izremontētas telpas, izveidota atsevišķa telpa konsultāciju norisēm un papildus atsevišķa telpa testu un citu medicīnisko procedūru veikšanai, atjaunots aprīkojums konsultāciju kabinetā, iegādāts jauns aprīkojums testu un medicīnisko procedūru kabinetā.
Tika izstrādāts buklets par Olaines Zema sliekšņa centra darbību un izplatīts klientiem:
  • izveidoto bukletu skaits - 1000;
  • izplatīto bukletu skaits ārpus Zema sliekšņa centra - 400;
  • izplatīto bukletu skaits Zemā sliekšņa centrā - 600.
Projekta laikā notikušas 20 injicējamo narkotiku lietotāju atbalsta grupas, 20 līdzatkarīgo atbalstu grupas, 30 individuālās konsultācijas ar speciālistiem.

UNODC piešķirtais budžets

8,500.00 LVL

 

Atpakaļ