Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS un atkarību konsultatīvā kabineta izveide Ventspilī"

Ilgums 2008.gada 1.oktobris - 2009.gada 15.novembris
Projekta mērķis un uzdevumi
 • Veikt pasākumus kas stiprinātu HIV/AIDS profilaksi Ventspilī un tās rajonā;
 • Kaitējuma ietekmes samazināšana uz intravenozo narkotiku lietotājiem un to līdzatkarīgajiem;
 • Konsultatīvā punkta darbības uzsākšana Ventspils pilsētā intravenozo narkotiku lietotājiem un līdzatkarīgajiem.
Rezultāti
 • Apzināti 200 narkotiku lietotāji.
 • Noskaidroti klientu narkotiku lietošanas paradumi, kāda veida narkotiskās un psihotropās vielas lieto, kāds ir lietotāju sociālais statuss un palīdzības nepieciešamības; sagatavots ziņojums.
 • Sniegtas 96 psiholoģiska, izglītojoša rakstura konsultācijas un 45 sociālā darbinieka konsultācijas.
 • Tika noskaidrots HIV inficēto skaits (no apzināto lietotāju skaita) - 57 (28.5%).
 • Izdalīto šļirču skaits projekta sākumā -0, projekta beigās - 560 (plānots 5000-7000).
 • Izdalīto dezinfekcijas līdzekļu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 200 (plānots 5000-7000).
 • Izdalīto prezervatīvu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 245 (plānots 3000).
 • Veikto HIV testu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 200 (plānots 50).
 • Izdalīto informatīvās uzskates līdzekļu skaits - 0, projekta beigās - 500 (plānots 500-1000).

UNODC piešķirtais budžets

12,426.05 LVL

 

Atpakaļ