Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"HIV/AIDS profilakses pakalpojumu un atkarību konsultāciju punkta Talsos darba vides uzlabošana un profilakses pieejamības paaugstināšana"

Ilgums 2008.gada 12.septembris - 2009.gada 15.oktobris
Projekta mērķis un uzdevumi Projekta mērķis ir nodrošināt ērtu un drošu HIV/AIDS profilakses pakalpojumu pieejamību un dažādot intravenozo narkotisko vielu lietotāju motivējošos atteikšanās un profilakses pasākumus.
Rezultāti
  1. Piesaistīti jauni un atkārtoti mērķa grupas pārstāvji AKP. Projekta beigās palielinājies HIV/AIDS profilakses pakalpojumus izmantojošo mērķa grupas pārstāvju skaits AKP, projekta sākumā 76/projekta beigās 123/plānots 110, šļirču/adatu apmaiņas-konsultatīvajā programmā iesaistīti pirmreizējie mērķa grupas dalībnieki 35/49/50, šļirču/adatu apmaiņas-konsultatīvajā programmā iesaistīti atkārtoti mērķa grupas dalībnieki 41/74/60.
  2. Paplašināts ielu darbs mērķa grupas sasniegšanai. Ielu darbam piesaistīto ielu darbinieku skaits 1/2/2, ielu darbam izglītoto un piesaistīto līdzinieku skaits 0/1/1, Apzināti jauni intravenozo narkotisko vielu lietotāji (ielu darbā) 28/49/45, Apzināti atkārtotie intravenozo narkotisko vielu lietotāji (ielu darbā) 32/57/55, izsniegtās šļirces 1900/1987/2600, izsniegtas adatas 420/240/700, atgrieztas šļirces 400/949/700, atgrieztas adatas 105/150/150, izsniegti prezervatīvi 400/559/600.
  3. Sniegts informatīvi-konsultatīvais atbalsts mērķa grupai. Brīvprātīgo konsultāciju skaits ar pirmreizējiem klientiem 25/42/45, ar atkārtotiem klientiem 41/79/60, izsniegtas šļirces 1684/4489/3000, adatas 296/999/350, prezervatīvi 607/1006/800. Atgrieztas šļirces 1847/1721/2500, adatas 164/243/210. Veikti sekojoši eksprestesti: HIV 58/62/80, hepatīts B 38/59/50, hepatīts C 62/68/85.
  4. Izveidots (iespiests un izplatīts) buklets par ielu darbinieku darbību, koordinātēm un AKP pieejamiem pakalpojumiem 1000 gb.
  5. Organizēts motivācijas darbs ar mērķa grupas pārstāvjiem. Notikušas 20 atbalsta grupu tikšanās reizes, notikušas 30 individuālās konsultācijas.
  6. Uzlaboti darba vides apstākļi Atkarību konsultāciju punkta jaunajās telpās. Veikts telpu remonts, izveidoti sanitārie mezgli, izveidota un pielāgota klientu pieņemšanas zona, atsevišķa telpa testu veikšanai, atsevišķa telpa atbalsta grupas nodarbībām un speciālistu konsultācijām.
  7. Noorganizēts noslēguma pasākums.

UNODC piešķirtais budžets

9,994.12 LVL

 

Atpakaļ