Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS profilakses pasākumu īstenošana Valmieras cietumā un notiesāto antisociālās uzvedības riska pakāpes apzināšana"

Ilgums 2008.gada 1.novembris - 2010.gada 1.novembris
Projekta mērķis un uzdevumi Valmieras cietuma darbinieku un notiesāto izglītošana par HIV/AIDS un veikt pētījumu par notiesāto antisociālās uzvedības riska pakāpēm.
Rezultāti
  • Veikts HIV/AIDS kabineta remonts un iegādātas nepieciešamās mēbeles;
  • Projekta personāls ir piedalījies UNODC organizētajos semināros un apmācībās;
  • Izstrādāta "motivācijas programma", lai varētu veikt dalībnieku atlasi, kā arī notiesātie vēlētos piedalīties nodarbībās;
  • Iegūti nepieciešamie informatīvie materiāli un brošūras par HIV/AIDS, STS u.c.;
  • Izstrādātas 4 mācību programmas (3 programmas ieslodzītajiem, 1 - cietuma darbiniekiem). Kopumā apmācīti 268 notiesātie un 46 cietuma darbinieki;
  • Informēti cietuma darbinieki par projekta aktivitātēm;
  • Izdalītas 1352 brošūras, 1198 informatīvās lapas un izlīmēti 30 plakāti.

UNODC piešķirtais budžets

8,500.00 LVL

 

Atpakaļ