Informācija par projektu


Projekta nosaukums

"Pieejamības palielināšana HIV/AIDS profilaksei un aprūpei injicējamo narkotiku lietotājiem Jūrmalā"

Ilgums 2008.gada 1.oktobris - 2009.gada 15.oktobris
Projekta mērķis un uzdevumi Pilnveidot un paplašināt efektīvu HIV/AIDS profilaksi injicējamu narkotiku lietotāju vidū Jūrmalā ,nodrošinot jauna stacionāra punkta darbību, lai uzlabotu adatu un šļirču maiņas programmas, motivētu klientus iesaistīties farmakoloģisku opioīdu atkarības ārstēšanas programmās, veikt brīvprātīgu HIV testēšanu un konsultēšanu, kā arī attīstīt narkotiku pārdozēšanas profilaksi un citas kaitējuma mazināšanas programmas Jūrmalā.
Rezultāti
  • Ir uzsākta atkarību profilakses centra darbība Jūrmalā 5 dienas nedēļā;
  • Centram ir piesaistīti 114 klienti, plānots 100;
  • Centra darbības rezultātā ir atjaunota HIV eksprestestēšana Jūrmalā , veikti 35 testi;
  • Uzsākta šļirču maiņa stacionārajā centrā., izsniegtas šļirces 13200, nodotas šļirces 10713, plānots 6000;
  • Uzsākta adatu maiņa centrā, izsniegtas adatas 6959, nodotas adatas 5867, plānots 5000;
  • Tiek veikta kvalitatīva klientu konsultēšana. Konsultāciju skaits 514/ plānots 400;
  • Tiek nodrošināta regulāra projekta publicitāte. 13 publikācijas mājas lapā www.iemetaci.lv, izdotas 1000 uzlīmes un 388 šķiltavas ar informāciju par centra darbību.

UNODC piešķirtais budžets

10,000.00 LVL

 

Atpakaļ