Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"AIDS konsultāciju kabineta (AKK) kapacitātes celšana un darbības paplašināšana"

Ilgums 2009.gada 15.jūnijs - 2010.gada 1.septembris
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Paplašināt SVA ,,AIDS un STI profilakses centra"  konsultāciju kabineta (AKK) darbību;
  • Paplašināt kabineta sniegtos pakalpojumus klientie.
Rezultāti

Palielinājies sniegto konsultāciju skaits INL mēnesī - projekta sākumā 35, projekta beigās 107 (plānots 50-55).

Palielinājies kontaktu skaits ar apmeklētājiem, INL, līdzatkarīgajiem mēnesī - projekta sākumā 90, projekta beigās 255 (plānots 160).

Palielinājies izdalīto un savākto šļirču skaits, kā arī izdalīto prezervatīvu un veikto HIV testu skaits:

  • izdalīto šļirču skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 30014 (plānots 5 000);
  • savākto šļirču skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 160277 (plānots vismaz 5 000);
  • izdalīto prezervatīvu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 6253 (plānots 3000);
  • veikto HIV testu skaits projekta sākumā 158, projekta beigās 474 (plānots 325).

Apmācīti 7 INL-brīvprātīgie ielu darbinieki; 410 INL uzaicināti uz AKK.

Aptaujāti 100 AKK klienti par viņu apmierinātību ar sniegto pakalpojumu kvalitāti pirms projekta uzsākšanas un projektam beidzoties.

Ieviesta jauna, aktuālas tematikas konsultācija par pārdozēšanas profilaksi:

  • konsultāciju skaits gadā projekta sākumā 0, projekta beigās 1160 (plānots 300);
  • sagatavots un izplatīts informatīvais materiāls, 700 eksemplāri.

UNODC piešķirtais budžets

12,489.25 LVL

 

Atpakaļ