Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Motivācijas programma "Ceļš uz brīvību""

Ilgums 2009.gada 15.jūnijs - 2010.gada 15.maijs
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Patstāvīgas motivācijas programmas izveide , kas kalpotu kā alternatīva sociālā darba metode darbā ar intravenozajiem narkomāniem, tādējādi motivējot narkotiku atkarībā nonākušās personas atbrīvoties no atkarības, līdz ar to atgriezties pilnvērtīgā dzīvē;
  • Veicināt kvalitatīvu konsultāciju un atbalsta grupu, objektīvas informācijas un saturīga brīvā laika pavadīšanas pieejamību atkarībās nonākušām personām;
  • "Bonusu sistēmas" ieviešana.
Rezultāti
  • Piesaistītie 10 jaunie klienti motivācijas programmā (plānots 5).
  • Projekta laikā notikušas 35 atbalsta grupas, 16 radošās mākslas nodarbības, 32 nodarbības "veselīgs uzturs", 32 kristīgās ētikas nodarbības.
  • Sniegtas 180 sociālā darbinieka un 80 psihologa konsultācijas.
  • Izdalīto šļirču skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 4500 (plānots 2000).
  • Izdalīto prezervatīvu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 820 (plānots 400).
  • Veikto HIV testu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 79 (plānots 20). Veikto C hepatīta testu skaits projekta sākumā - 0, projekta beigās - 70 (plānots 20).

UNODC piešķirtais budžets

9,262.29 LVL

 

Atpakaļ