Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Uzlabojot HIV/AIDS stāvokli cietumos un ārpus tiem"

Ilgums 2009.gada 1.jūlijs - 2010.gada 1.jūlijs
Projekta mērķis un uzdevum Samazināt HIV risku cietumos un pēc atbrīvošanas no cietuma
Rezultāti
  • Novadīti 6 semināri cietumu personālam (plānots 11), kuros kopumā piedalījās 103 darbinieki (plānots 125).
  • Novadīti 22 semināri ieslodzītajiem (plānots 11), kuros kopumā piedalījās 331 notiesātais.
  • Veiktas 50 individuālās līdzinieku konsultācijas.
  • 78 ieslodzītie konsultēti, izmantojot saraksti ar vēstuļu palīdzību.
  • Semināru laikā izdalīti vairāk kā 480 informatīvie materiāli, nosūtīti 98 dažādi informatīvie materiāli par HIV, ko-infekcijām, sociālajiem u.c. jautājumiem.
  • 20 advokācijas ierosinājumi HIV politikas un medicīniskās aprūpes uzlabošanai Latvijā.
  • Apmeklētas 24 AIDS sanāksmes, semināri un konferences.

UNODC piešķirtais budžets

8,500.00 LVL

 

Atpakaļ