Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS sekundārās profilakses programmas  izveidošana un mobilās brigādes darbības uzsākšana Daugavpilī "

Ilgums 2009.gada 15.jūnijs - 2010.gada 31.maijs
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Izveidot HIV/AIDS sekundārās profilakses programmu Daugavpilī un uzsākt to īstenošanu ar mobilas brigādes izveidošanu;
  • Palielināt pieejamību HIV/AIDS profilaksei un aprūpei injicējamo un potenciālo narkotiku lietotāju vidū, mazināt narkomānijas izplatību, nodrošinot speciālistu konsultācijas;
  • Izveidot mobilo pakalpojumu brigādi.
Rezultāti
Izstrādāta HIV/AIDS sekundārās profilakses programma Daugavpilī un apstiprināta Domes Sociālo lietu komisijās sēdē.
Nodrošināta mobilas brigādes darbība projekta laikā:
  • pielāgots 1 minibuss (plānots 1);
  • noalgoti 3 mobilas brigādes darbinieki (plānoti 3);
  • nostrādātas 3 543 stundas pakalpojumu sniegšanai (plānotas 3 600 h).
Izdalīto šļirču skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 11 323 (plānots 10 000).
Izdalīto prezervatīvu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 1 440 (plānots 1 000).
Veikto HIV testu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 50 (plānots 500).
Sasniegto klientu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 1 721 (plānots 11 500).
Sniegto konsultāciju skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 400 stundas (plānotas 400). Publicētas 7 publikācijas presē un izveidots 1 video sižets vietējās TV ziņās.

UNODC piešķirtais budžets

37,540.00 LVL

 

Atpakaļ