Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Zināšanas kā HIV infekcijas ierobežošanas pamats"

Ilgums 2009.gada 2.marts - 2010.gada 31.janvāris
Projekta mērķis un uzdevumi Veicināt kvalitatīvu konsultatīvo pakalpojumu HIV/AIDS jautājumos ieviešanu un nostiprināšanu Latvijas penitenciārajā sistēmā, tādējādi ierobežojot HIV infekcijas izplatību ieslodzījuma vietās un sabiedrībā kopumā.
Rezultāti
  • Novadīti 6 semināri cietuma personālam, lai gan 2 cietumos personāla vietā semināru apmeklēja ieslodzītie. Kopumā piedalījās 81 cietuma darbinieks un 27 ieslodzītie.
  • 5 cietumos notikušas 2 individuālas ieslodzīto konsultāciju "līdzīgs-līdzīgam" sesijas. Kopumā 48 cilvēki saņēma konsultāciju.
  • 5 cietumos notikušas 2 ieslodzīto brīvprātīgā konsultēšana un testēšana uz HIV sesijas. Nepieciešamības gadījumā tika veikta arī konsultācija tiem ieslodzītajiem, kuriem jau ir diagnosticēts HIV. Kopumā konsultācijas saņēma 101 ieslodzītais.
  • 10 cietumos notikušas 30 lekcijas ieslodzītajiem par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B un C, seksuāli transmisīvām slimībām, tuberkulozi. Kopumā lekcijās piedalījās 610 ieslodzītie, 40 cietuma darbinieki, un notika 17 individuālās konsultācijas ieslodzītajiem.
  • Tiek veikta ieslodzīto konsultēšana sarakstē.
  • Notikusi apmācība projekta personālam.
  • Tiek uzturēta biedrības mājas lapa.
  • Sagatavoti informatīvie materiāli par HIV/AIDS (pieejami biedrības mājas lapā - www.apvienibahiv.lv).

     

UNODC piešķirtais budžets

3,509.78  LVL

 

Atpakaļ

 

- Novadīti 6 semināri cietuma personālam, lai gan 2 cietumos personāla vietā semināru apmeklēja ieslodzītie. Kopumā piedalījās 81 cietuma darbinieks un 27 ieslodzītie.

- 5 cietumos notikušas 2 individuālas ieslodzīto konsultāciju "līdzīgs-līdzīgam" sesijas. Kopumā 48 cilvēki saņēma konsultāciju.

- 5 cietumos notikušas 2 ieslodzīto brīvprātīgā konsultēšana un testēšana uz HIV sesijas. Nepieciešamības gadījumā tika veikta arī konsultācija tiem ieslodzītajiem, kuriem jau ir diagnosticēts HIV. Kopumā konsultācijas saņēma 101 ieslodzītais.

- 10 cietumos notikušas 30 lekcijas ieslodzītajiem par HIV/AIDS, vīrushepatītiem B un C, seksuāli transmisīvām slimībām, tuberkulozi. Kopumā lekcijās piedalījās 610 ieslodzītie, 40 cietuma darbinieki, un notika 17 individuālās konsultācijas ieslodzītajiem.

- Tiek veikta ieslodzīto konsultēšana sarakstē.

- Notikusi apmācība projekta personālam.

- Tiek uzturēta biedrības mājas lapa.

Sagatavoti informatīvie materiāli par HIV/AIDS (pieejami biedrības mājas lapā - www.apvienibahiv.lv)