Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS izplatīšanās ierobežošana un drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana ieslodzītajām pirms atbrīvošanas Iļģuciema cietumā"

Ilgums 2009.gada 1.jūlijs - 2010.gada 30.septembris
Projekta mērķis un uzdevumi Izglītojot ieslodzītās pirms atbrīvošanas Iļģuciema cietumā, sekmēt HIV/AIDS izplatīšanās ierobežošanu un veicināt izpratni par drošu un veselīgu dzīvesveidu.
Rezultāti
  • Izremontēta un aprīkota apmācību telpa;
  • Sagatavota mācību programma "Pasargā sevi un citus";
  • 16 nodarbību programmā izmantotas interaktīvās mācību metodes;
  • 2 ieslodzīto grupas (16 cilvēki katrā grupā) pabeigušas apmācību programmu;
  • 100 cilvēki saņēmuši informatīvos materiālus.

UNODC piešķirtais budžets

10,118.50 LVL

 

Atpakaļ