Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona programmas ieviešana un nodrošinājums Liepājas pilsētā"

Ilgums 2009.gada 1.janvāris - 2011.gada 28.februāris
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Veicināt HIV/AIDS un C hepatīta mazināšanos intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājā.
  • Veicināt narkotisko vielu lietošanas kaitējuma mazināšanos, narkotiku lietotāju veselības uzlabošanu un sociālo integrāciju.
  • Ieviest narkologa praksē metadona aizvietošanas programmu kā efektīvu ārstēšanas metodi no opiātiem atkarīgiem pacientiem.
Rezultāti
  • Izveidots un aprīkots metadona kabinets Flotes ielā 7, Liepājā;
  • Projekta laikā metadona programmā iesaistījušies 16 pacienti, uz projekta noslēguma datumu metadona programmā ir 13 pacienti. Visi varēja saņemt narkologa, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas;
  • Metadona programmā iesaistītie darbinieki apmeklējuši UNODC un citu organizāciju īstenotās apmācības un seminārus;
  • Ir veiktas pacientu apmācības grupā - lekcijas par metadona programmu, HCV, HIV u.c. infekcijām, sociālo iemaņu attīstības nodarbības;
  • Iztulkots buklets par motivējoši intervēšanu latviešu valodā un izplatīts visiem interesentiem;
  • Atkarības smaguma indeksa (ASI) novērtēšana veikta 16 pacientiem, iestājoties Metadona programmā, vēl 4 pacientiem - atkārtoti pēc pusgada Metadona programmā;
  • Tika organizēti semināri par farmakoterapiju ar metadonu policijas, probācijas un sociālā dienesta darbiniekiem. Notikuši 3 semināri, kuros piedalījās ap 160 cilvēku.

UNODC piešķirtais budžets

25,793.64 LVL

 

Atpakaļ