Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV un atkarību profilaktiskā kabineta izveide Saldus pilsētā"

Ilgums 2009.gada 15.jūnijs - 2010.gada 15.maijs
Projekta mērķis un uzdevumi
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana bez atkarībām un HIV inficēšanās riska.
  • HIV un atkarību profilaktiskā kabineta izveidošana Saldus pilsētā.
  • Sabiedrības (īpaši pusaudžu un jauniešu) izglītošana, lai novērstu paaugstināta riska uzvedību, kas var novest pie inficēšanās ar HIV u.c. infekcijām.
Rezultāti
Iekārtots profilaktiskais kabinets, apmācīti 2 darbinieki un 4 brīvprātīgie.
Minimāli palielinājies sasniegto klientu skaits - projekta sākumā 5, projekta beigās 9 (plānots 50).
Veikti preventīvie pasākumi narkomānijas un HIV mazināšanai:
  • izdalīti 2020 bukleti (plānots 2000);
  • sniegtas 50 konsultācijas atkarīgajiem/ HIV inficētajiem (plānots 50);
  • vidēji mēnesī sniegtas 13 individuālās konsultācijas līdzatkarīgajiem (plānots 30);
  • notikušas 13 informatīvi izglītojošas nodarbības Saldus rajona skolās (nebija iepriekš plānots).
Izdalīto šļirču skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 66 (plānots 2000).
Izdalīto prezervatīvu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 579 (plānots 1 000). Veikto HIV testu skaits projekta sākumā 0, projekta beigās 3 (plānots 30).

UNODC piešķirtais budžets

9,775.00 LVL

 

Atpakaļ