Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Ieklausies, mācies, pilnveidojies, nodod zināšanas citam"

Ilgums 2009.gada 1.marts - 2010.gada 1.augusts
Projekta mērķis un uzdevumi
 • Veicināt izglītību cietuma klientiem (notiesātajiem) jautājumos par seksuāli transmisīvām slimībām (STS), hepatīta un HIV/AIDS izplatības mazināšanas iespējām brīvības atņemšanas vietās.
 • Nodot un pielietot praksē iegūtās zināšanas cietuma darbā.
 • Uzlabot ieviesto programmu efektivitāti cietuma klientu un personāla izglītošanā.
 • Apkopotās informācijas izplatīšana par STS, hepatītu un HIV/AIDS.
Rezultāti
 • Izstrādāta 14 nodarbību apmācību programma "Ieklausies, mācies, pilnveidojies, nodod zināšanas citam";
 • Apmācītas 8 ieslodzīto grupas (102 cilvēki);
 • Apmācīta 1 cietuma darbinieku grupa (9 cilvēki);
 • Veiktas līdzīgs līdzīgam apmācības;
 • Sagatavota filma par projekta aktivitātēm;
 • Projekta personāls piedalījies UNODC organizētajās apmācībās un semināros;
 • Projekta personāls dalījies pieredzē ar kolēģiem no citiem cietumiem;
 • Izplatīti 3100 informatīvie materiāli;
 • Izremontēta un aprīkota apmācību telpa.

UNODC piešķirtais budžets

8,500.00 LVL

 

Atpakaļ