Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Sadarbības veicināšanas pilotprojekts narkoloģisko un TB pacientu aprūpes dienestu vidū HIV/AIDS+TB izplatības ierobežošanai"

Ilgums 2009.gada 15.janvāris - 2010.gada 14.februāris
Projekta mērķis un uzdevumi Palielināt TB pacientu/ INL pieejamību HIV/AIDS profilakses un aprūpes pakalpojumiem un narkoloģisko pacientu pieejamību TB dienesta pakalpojumiem.
Rezultāti
  • Paplašināta sadarbība starp narkoloģisko un TB dienestu Rīgā.
  • TB un narkoloģijas ārsti, māsas, sociālie darbinieki (kopumā 50 cilvēku) piedalījušies divos divu dienu semināros par kaitējuma mazināšanu, TB un narkoloģijas programmām un to iespējām.
  • Narkologs reizi nedēļā konsultē TPSVA.
  • 5 TB pacientiem rekomendēta metadona terapija.
  • Savākti 38 krēpu paraugi narkoloģijas pacientiem.

UNODC piešķirtais budžets

4,759.17 LVL

 

Atpakaļ