Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"HIV/AIDS, narkotiku lietotāju izplatīšanās ierobežošana un drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas Brasas cietumā"

Ilgums 2009.gada 1.aprīlis - 2010.gada 30.septembris
Projekta mērķis un uzdevum Izglītojot ieslodzītos pirms atbrīvošanas Brasas cietumā, sekmēt HIV/AIDS izplatīšanās ierobežošanu un veicināt izpratni par drošu un veselīgu dzīvesveidu.
Rezultāti
  • Tika veikts telpu kosmētiskais remonts un telpa aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm;
  • Projekta personāls izstrādāja 16 nodarbību apmācību programmu;
  • Tika nokomplektētas 2 grupas (katrā 12 notiesātie) un viena darbinieku grupa (12 darbinieki);
  • Projekta personāls piedalījās UNODC organizētajās apmācības un semināros.

UNODC piešķirtais budžets

5,000.00 LVL

 

Atpakaļ