Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Veselīgs dzīvesveids kā apzināta izvēle"

Ilgums 2009.gada 1.aprīlis - 2010.gada 30.oktobris
Projekta mērķis un uzdevum Uzlabot notiesāto un cietuma darbinieku zināšanas par kaitējuma mazināšanu un HIV profilaksi, veicināt veselīgu dzīves veidu bez atkarībām un HIV inficēšanās riska.
Rezultāti
  • Izveidota projekta ieviešanas komanda;
  • Izstrādāta mācību programma "Pasargā sevi un pasargā citus" krievu valodā: 10 nodarbības ieslodzītajiem un 3 nodarbības cietuma darbiniekiem;
  • Izremontēta un aprīkota mācību klase;
  • 24 ieslodzītie izgājuši apmācības;
  • 30 cietuma darbinieki izgājuši apmācības;
  • Sagatavota mācību filma par HIV/AIDS profilaksi un kaitējuma mazināšanu, kuru noskatījušies 34 ieslodzītie;
  • Projekta komanda piedalījusies UNODC un citu institūciju rīkotajās apmācībās.

UNODC piešķirtais budžets

5,000.00 LVL

 

Atpakaļ