Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Farmakoterapijas ar metadonu uzsākšana Daugavpilī, Latvijā"

Ilgums 2009.gada 1.decembris - 2010.gada 30.novembris
Projekta mērķis un uzdevum
  • Ieviest farmakoterapiju ar metadonu, padarot no opioīdiem atkarīgo ārstēšanas pieejamību Daugavpils;
  • Farmakoterapijas ar metadonu ieviešana Daugavpilī samazinās saslimušo skaitu ar tādām slimībām kā hepatīts, HIV, pacienti tiks informēti par viņu saslimšanu;
  • Iesaistīt farmakoterapijā ar metadonu 20 no opioīdiem atkarīgos pacientus, kas ir saslimuši ar hepatītu, AIDS/HIV.
Rezultāti
  • Izveidots un aprīkots metadona kabinets Stacijas ielā 2, Daugavpilī;
  • Projekta laikā 3 pacienti iekļauti metadona programmā - visi varēja saņemt narkologa, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas;
  • 4 darbinieki apmeklējuši UNODC un citu organizāciju īstenotās apmācības un seminārus;
  • Apkopoti un analizēti dati par visu programmas dalībnieku veselības stāvokli un ārstēšanas rezultātiem, izmantojot Atkarības smaguma indeksu (ASI);
  • Izveidota sadarbība ar probācijas dienestu un pašvaldības policiju;
  • Sagatavota publikācija (informācija par metadona programmu) vietējā presē.

UNODC piešķirtais budžets

5,030.00 LVL

 

Atpakaļ