Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona programmas ieviešana Kuldīgas novadā"

Ilgums 2009.gada 1.decembris - 2011.gada 31.janvāris
Projekta mērķis un uzdevum

Projekta mērķis - uzlabot pieejamību ilgtermiņa farmakoterapijai ar metadonu no opioīdiem atkarīgiem pacientiem Kuldīgā un Kuldīgas novadā. Projekta uzdevumi:

  • Izveidot un aprīkot narkologa (metadona) kabinetu Kuldīgas slimnīcā;
  • Istenot un nodrošināt metadona aizvietojošas terapijas programmu;
  • Apmācīt projekta iesaistīto personālu;
  • Novērtēt  metadona programmas rezultātus.
Rezultāti
  • Izveidots un aprīkots metadona kabinets Aizputes ielā 22, Kuldīgā;
  • Projekta laikā konsultēti, informēti un nosūtīti pie narkologa 15 pacienti;
  • Metadona programmā iesaistījušies 4 pacienti - visi varēja saņemt narkologa, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas;
  • Metadona programmā iesaistītie darbinieki apmeklēja UNODC un citu organizāciju īstenotās apmācības un seminārus;
  • Apkopoti un analizēti dati par visu programmas dalībnieku veselības stāvokli un ārstēšanas rezultātiem, izmantojot Atkarības smaguma indeksu (ASI);
  • Tika organizēti semināri par farmakoterapiju ar metadonu policijas, probācijas, tiesu un prokuratūras darbiniekiem, sociālā dienesta un medicīnas darbiniekiem. Notika 3 semināri, kurus apmeklēja 46 cilvēki.

UNODC piešķirtais budžets

10,653.30 LVL

 

Atpakaļ