Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona programmas ieviešana Olaines novadā"

Ilgums 2009.gada 1.decembris - 2011.gada 15.janvāris
Projekta mērķis un uzdevum Projekta mērķis - samazināt HIV/Aids,C hepatīta izplatību jauniešu vidū. Izveidot un aprīkot Metadona kabinetu.
Rezultāti
  • Izveidots un aprīkots metadona kabinets Olainē, Zemgales ielā 57;
  • Projekta laikā metadona programmā iesaistīti 4 pacienti - visi varēja saņemt narkologa, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas;
  • Metadona programmā iesaistītie darbinieki apmeklējuši UNODC un citu organizāciju īstenotās apmācības un seminārus;
  • Regulāri tika novērtēts ārstēšanas progress un pacientu metadona devas.

UNODC piešķirtais budžets

6,837.24 LVL

 

Atpakaļ