Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Atbalsts cietumu izglītības programmām"

Ilgums 2009.gada 1.aprīlis - 2010.gada 30.oktobris
Projekta mērķis un uzdevum Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt cietumu izglītības programmu ilgtspēju un sniegt atbalstu cietumu darbiniekiem programmu izstrādē un nodarbību vadīšanā.
Rezultāti
  • Organizēta un novadīta vienas dienas apmācība Daugavgrīvas abu cietuma nodaļu 16 darbiniekiem;
  • Sadarbībā ar UNODC organizēta 25 dažādu cietuma darbinieku apmācība par atkarības slimību, psihoaktīvajām vielām un ilgtermiņa farmakoterapiju ar metadonu vai buprenorfīnu;
  • Novadītas 3 supervīzijas sesijas cietumu darbiniekiem, kuri īsteno apmācību programmas savos cietumos;
  • Īstenotas individuālas konsultācijas cietumu darbiniekiem, kuri īsteno apmācību programmas savos cietumos.

UNODC piešķirtais budžets

5,000.00 LVL

 

Atpakaļ