Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona kabineta izveidošana Latgales sirdī Rēzeknē"

Ilgums 2009.gada 1.decembris - 2010.gada 30.novembris
Projekta mērķis un uzdevum Projekta mērķis - ieviest pieejamību ilgtermiņa farmakoterapijai ar metadonu Rēzeknē, Rēzeknes novadā un tuvākajā apkaimē. Projekta uzdevumi:
  • izveidot un aprīkot metadona kabinetu;
  • īstenot metadona programmu;
  • apmācīt projekta personālu;
  • novērtēt metadona programmas rezultātus.
Rezultāti
  • Izveidots metadonu kabinets Rēzeknes slimnīcas telpās;
  • Uzsākts īstenot metadonu programmu: metadona terapiju saņem 2 klienti;
  • Personāls regulāri piedalās UNODC organizētajās apmācībās un semināros par ilgtermiņa farmakoterapiju ar metadonu, kā arī ņem dalību intervīzijās;
  • Atkarības smaguma indekss tiek izmantots, lai noteiktu ārstēšanas rezultātus: projekta laikā tika veikti 10 novērtējumi.

UNODC piešķirtais budžets

9,869.41 LVL

 

Atpakaļ