Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona programmas ieviešana Salaspils novadā"

Ilgums 2009.gada 1.decembris - 2010.gada 30.novembris
Projekta mērķis un uzdevum

Ieviest ilgtermiņa farmakoterapiju ar metadonu Salaspils pilsētā, padarot pieejamākas un daudzveidīgākas opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšanās iespējas,kā rezultātā mazinātos kopēji lietojamo šļirču skaits, HIV/AIDS, izplatība, nelegālo narkotiku izplatība un lietošana, uzlabotos vispārējais pacientu veselības stāvoklis kā arī kriminogēnā situācija pilsētā.

Projekta uzdevumi: Izveidot un aprīkot metadona kabinetu, sākuma etapā iesaistīt programmā vismaz 10 pacientus, apmācīt projektā iesaistīto personālu darbam ar metadona programmas pacientiem, izvērtēt programmas īstenošanas rezultātus.

Rezultāti
  • Izveidots un aprīkots metadona kabinets Lauku ielā 8, Salaspilī;
  • Projekta laikā 13 pacienti iekļauti metadona programmā - visi varēja saņemt narkologa, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas;
  • 3 darbinieki apmeklējuši UNODC un citu organizāciju īstenotās apmācības un seminārus;
  • Apkopoti un analizēti dati par visu programmas dalībnieku veselības stāvokli un ārstēšanas rezultātiem, izmantojot Atkarības smaguma indeksu (ASI).

UNODC piešķirtais budžets

4,925.28 LVL

 

Atpakaļ