Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem - prasmju treniņš Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekiem"

Ilgums 2011.gada 18. aprīlis - 2011.gada 31. augusts
Projekta mērķis un uzdevum

Mazināt atkārtotu likumpārkāpumu skaitu, ko izdara narkotisko vielu lietotāji.

Projekta uzdevumi:

  • Sagatavot Valsts probācijas dienesta un policijas darbinieku apmācību programmu par tēmu ,,Motivējošā intervēšana darbā ar narkotisko vielu lietotājiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus".
  • Organizēt Valsts probācijas dienesta un policijas darbinieku apmācību seminārus par tēmu ,,Motivējošā intervēšana darbā ar narkotisko vielu lietotājiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus".
  • Apmācīt Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekus motivējošās intervēšanas metodes pielietošanai darbā ar narkotiku lietotājiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus.
Rezultāti
Projekts tiek realizēts

UNODC piešķirtais budžets

31,083.85 EUR

 

Atpakaļ