Ar Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības biroja atbalstu 2008.-2009.gadā Latvijā tiks īstenoti 18 jauni projekti HIV izplatības mazināšanai

(ievietots 27/08/2008)

 

Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības biroja (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) šā gada jūnijā izsludinātajā grantu shēmas projektu konkursā "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" tika saņemti 24 projektu pieteikumi.

Pēc pieteikumu izvērtēšanas ir apstiprināti 18 projekti par kopējo summu 120 000 LVL, kuri tiks īstenoti, lai mazinātu HIV izplatību injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās.

Pašvaldības, to institūcijas un NVO projektus īstenos Bauskā, Ogrē, Ventspilī, Liepājā, Talsos, Cēsīs, Tukumā un Rīgā. Projektu ietvaros HIV izplatības mazināšanai tiks piemērota "kaitējuma mazināšanas" pieeja - tiem cilvēkiem, kuri atkarības un slimības dēļ nespēj pilnībā pārtraukt narkotiku lietošanu, tiek piedāvāts pasākumu komplekss HIV izplatības risku mazināšanai - mainītas šļirces, dalīti prezervatīvi, veikta brīvprātīga HIV testēšana, informēšana un konsultēšana par atkarības, HIV un citu infekcijas slimību profilaksi un ārstēšanas iespējām.

"Kaitējuma mazināšanas" pieeja ir būtiska visas sabiedrības veselības nodrošināšanai kopumā, tādējādi mazinot HIV/ AIDS izplatību un ietaupot ievērojamus līdzekļus veselības aprūpes budžetā.

Pašvaldībās un ar NVO starpniecību projekti tiek īstenoti Latvijā jau otro gadu, savukārt pirmo reizi šogad tika saņemti priekšlikumi arī no ieslodzījuma vietām. Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, Liepājas, Valmieras un Matīsa cietumos projektus īstenos gan paši ieslodzījumu vietu darbinieki, kuri tika apmācīti UNODC projekta ietvaros, gan arī NVO.

UNODC Baltijas valstu biroja vadītāja Signe Rotberga uzsver: "Mēs esam gandarīti par ieslodzījumu vietu speciālistu ieinteresētību šo projektu izstrādē, kā arī par Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadības atbalstu jaunām iniciatīvām. Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīti informējoši pasākumi un konsultācijas ieslodzītajiem, izpēte un sadarbības veicināšana ieslodzījuma vietu un citu nozares institūciju vidū, lai mazinātu HIV/AIDS izplatību ieslodzījuma vietās Latvijā, kā arī telpu remonts un mācībām nepieciešamās tehnikas iegāde."

Pēc nepieciešamo grozījumu apstiprināšanas Latvijas normatīvajos aktos tiks īstenoti trīs projekti farmakoterpijas nodrošināšanai ne tikai Rīgā, kā tas bija līdz šim, bet arī Liepājā un Jelgavā. Metadona terapija ir paredzēta pacientiem, kas ir atkarīgi no opiātu grupas narkotikām, lai uzlabotu viņu veselību, veicinātu sociālo reintegrāciju un pārtrauktu nelegālu vielu lietošanu.

Papildus informācija: Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības biroja projekts "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" tiek īstenots no 2006. - 2010.gadam visās trīs Baltijas valstīs.

Projekta kopējais budžets ir 5 miljoni ASV dolāru no Nīderlandes valsts budžeta.

Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijā šobrīd ir 12 000 narkotiku lietotāju, no kuriem lielākā daļa lieto injicējamas narkotikas un HIV strauji izplatās, lietojot kopējas šļirces un seksuālo kontaktu ceļā.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu