Uzaicinājums piedalīties UNODC grantu konkursā

(ievietots 10/06/2008)

 

Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs (UNODC) projekta XEE/J20 "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" ietvaros izsludina grantu shēmas konkursu valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un pašvaldībām.

UNODC grantu shēmas mērķis ir uzlabot pieejamību HIV/AIDS profilaksei un aprūpei paaugstināta riska grupu pārstāvjiem. Aizpildīto un parakstīto pieteikumu (oriģināls un kopija papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 7. jūlijs.

Papildus informācijai lūdzu skatīt grantu shēmas vadlīnijas un pieteikuma veidlapu.

Informatīvs seminārs par grantu shēmas konkursu notiks 2008. gada 17. jūnijā plkst.10:00 - 14:00, ANO namā Pils ielā 21, Rīgā. Papildus informācija pie koordinatores Latvijā Sintijas Šmites, tel.: +37167503602, Sintija.Smite@unodc.org.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu