Uzaicinājums piedalīties UNODC grantu konkursā

(ievietots 31/10/2008)

 

Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs (UNODC) projekta XEE/J20 "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" ietvaros izsludina grantu shēmas konkursu valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem).

UNODC grantu shēmas mērķis ir uzlabot pieejamību HIV/AIDS profilaksei un aprūpei paaugstināta riska grupu pārstāvjiem. Aizpildīto un parakstīto pieteikumu (oriģināls un kopija papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 20. novembris.

Papildus informācijai lūdzu skatīt grantu shēmas vadlīnijas un pieteikuma veidlapu.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar projekta koordinatori Latvijā Eviju Dompalmu, tel.: +371-67503602 , e-pasts: evija.unodc@undp.riga.lv.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu