Seminārs par injicējošo narkotiku lietotāju skaita novērtēšanu Latvijā

(ievietots 06/04/2009)

 

2009.gada 10.septembrī ANO namā notika ANO Narkotiku un noziedzības biroja (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) organizēts seminārs "Injicējošo narkotiku lietotāju un problemātisko narkotiku lietotāju skaita noteikšana Latvijā". Semināra mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar metodēm, kuras var izmantot, lai aprēķinātu injicējošo narkotiku lietotāju skaitu, kā arī diskutēt par dažādu datu avotu savietojamību. Detalizētu pārskatu par šīm metodēm sniedza Glāzgovas universitātes pētnieks Gordons Heijs (Gordon Hay). Savukārt, Zāļu cenu valsts aģentūras pētnieks Mārcis Trapencieris savas prezentācijas laikā norādīja uz grūtībām, ar kādām pētnieki saskārās, izmantojot Latvijas datu avotus.

Tā kā seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām valsts institūcijām, kuras ir iesaistītas datu apkopošanā vai reģistru pārraudzībā, īpaši saistoša izvērtās diskusija par datu avotu pilnveidošanu un sadarbības iespējām starp dažādām institūcijām. Šī diskusija noteikti palīdzēs pētniekiem sniegt atbildi uz jautājumu - cik injicējošo narkotiku lietotāju un problemātisko narkotiku lietotāju ir Latvijā.

Jāatgādina, ka šādi aprēķini nepieciešami, lai izstrādātu narkotiku un HIV izplatības ierobežošanas programmas, plānotu narkotiku atkarības ārstēšanai un HIV profilaksei nepieciešamos resursus, kā arī novērtētu programmu ieviešanas efektivitāti.

Injicējošo narkotiku lietotāju skaita novērtēšana Latvijā tiek veikta ar UNODC un Eiropas Narkotiku un Narkotiku Atkarības Monitoringa Centra (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) atbalstu.

Papildus informācija par problemātisko narkotiku lietotāju skaita novērtēšanu ir pieejama UNODC un EMCDDA mājas lapās:

 

Prezentācijas:

..

Palielināt

 

Palielināt

 

Palielināt

Atpakaļ uz ziņu sadaļu