Seminārā informēs par Latvijas sasniegto HIV profilakses jomā

(ievietots 07/12/2009)

 

Otrdien, 8.decembrī viesnīcā "Maritim Park Hotel Riga" (Slokas iela 1, Rīga) pl.9.00 sāksies seminārs "Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā ar riska grupām".

Kopš 2007.gada sākuma ANO Narkotiku un noziedzības birojs (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) sadarbībā ar Tieslietu un Veselības ministrijām, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldi realizē projektu "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējošo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā". Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir bijis iespējams gan paplašināt narkomānu ārstēšanas iespējas, gan uzlabot riska grupu zināšanu līmeni par HIV profilaksi. 2009.gadā UNODC grantu shēmas projektu konkursa rezultātā vairākas NVO un ieslodzījuma vietas saņēma finansiālu atbalstu ieslodzīto un personāla apmācību īstenošanai. Apmācību rezultātā gan ieslodzītie, gan cietumu personāls ir ieguvuši jaunas zināšanas par HIV un AIDS un prasmes, kā par šīm tēmām runāt ar citiem.

Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ne tikai ar ieslodzījuma vietu pieredzi, apmācot ieslodzītos par HIV/AIDS, HIV profilaksi, narkotiskajām vielām, bet arī ar jaunākajiem aprēķiniem par narkotisko vielu lietotāju skaitu Rīgā un par narkotisko vielu izplatību Latvijā. Tāpat Jelgavas metadona kabineta pārstāvji stāstīs par savu pieredzi darbā ar injicējošo narkotiku lietotājiem un sadarbību ar pašvaldības policiju. Paneļdiskusijas laikā, kurā piedalīsies Ieslodzījuma vietu pārvaldes Medicīnas un Resocializācijas daļas vadītāji un 3 Latvijas cietumu priekšnieki, tiks pārrunāta iespēja organizēt un īstenot apmācības programmas ieslodzījuma vietās arī nākotnē.

Dalību seminārā pieteikuši vairāk kā 80 dalībnieki, pārstāvot gan politikas veidotājus, ministrijas, valsts aģentūras, visas ieslodzījuma vietas, gan pašvaldības un nevalstisko organizāciju sektoru.