Uzaicinājums piedalīties UNODC grantu shēmas projektu konkursā "Farmakoterapijas pieejamības paplašināšana"

(ievietots 12/10/2009)

 

Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs (UNODC) projekta XEE/J20 "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" ietvaros izsludina grantu shēmas projektu konkursu valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem).

UNODC grantu konkursa mērķis ir palielināt pieejamību ilgtermiņa farmakoterapijai ar metadonu.

Aizpildīto un parakstīto pieteikumu (oriģināls papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2009. gada 2. novembris.

Papildus informācijai lūdzu skatīt grantu shēmas vadlīnijas un pieteikuma veidlapu.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar projekta koordinatori Latvijā Eviju Dompalmu, tel.: +371-67503602 , e-pasts: evija.unodc@undp.riga.lv.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu