UNODC publicē vadlīnijas intervīzijas veikšanai

( ievietots 18/06/2010)

 

2010.gada 18.maijā metadona programmās strādājošie narkologi, psihiatri, psihologi un sociālie darbinieki no visām Baltijas valstīm piedalījās seminārā "Intervīzija kā farmakoterapijas ar metadonu kvalitātes uzlabošanas metode". Seminārs notika Rīgā, un tā galvenie mērķi bija prezentēt UNODC projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas intervīzijas veikšanai, iepazīstināt klātesošos ar katras valsts pieredzi pilotējot vadlīnijas un pārrunāt iespējas ieviest intervīziju kā neatņemamu metadona programmu sastāvdaļu.

Franzs Trautmans no Trimbos institūta (Nīderlandes Garīgās veselības institūts) iepazīstināja semināra dalībniekus ar intervīzijas mērķiem un norisi. Intervīziju var raksturot kā "starp koleģiālu" mācīšanās metodi, kad notiek viedokļu/pieredzes apmaiņa grupā ar mērķi uzlabot zināšanas, prasmes un individuālās darbības.

2009.gadā katras Baltijas valsts pārstāvji tika apmācīti veikt intervīziju, pēc kuras Igaunijā, Latvijā un Lietuvā šī mācīšanās metode tika pārbaudīta veicot vairākas intervīzijas sesijas metadona programmu dalībnieku vidū. Intervīziju dalībnieki apliecināja, ka metodi var efektīvi un lietderīgi izmantot, lai risinātu ārstēšanas jautājumus un mācītos no kolēģiem.

2010.gada 18.maija semināra laikā tika veikta reģionāla multidisciplināra intervīzija, kurā piedalījās visi semināra dalībnieki. Dalībnieki augstu novērtēja intervīzijas lietderību un izstrādāja priekšlikumus intervīzijas uzsākšanai Baltijas valstīs.

Intervīzijas vadlīnijas latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu