Rīgā diskutē par metadona terapijas pieejamību un kvalitāti

(ievietots 15/12/2010)

 

2010.gada 3.decembrī Rīgā norisinājās ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) un Latvijas Narkologu asociācijas kopīgi organizētā konference "Metadona terapija Latvijā: pieejamība un kvalitāte". Konferences laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar metadona terapijas mērķiem, tās ietekmi uz pacientu un ieguvumiem visai sabiedrībai kopumā. Latvijas Narkologu asociācijas priekšsēdētāja A.Stirna informēja par plānotajām izmaiņām likumdošanā un medicīnas tehnoloģijā. Savukārt UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā E.Dompalma sniedza pārskatu par UNODC atbalstu metadona programmu uzsākšanai un norādīja, ka, lai gan metadona terapija ir pieejama jau 10 pilsētās Latvijā, daudzās programmās pacientu skaits ir ļoti mazs. Arī Veselības norēķinu centra pārstāvis A.Mārtiņsons uzsvēra, ka ir nepieciešams domāt par metadona programmu darbības efektivitāti un personāla noslogojumu.

Īpaša uzmanība konferences laikā tika pievērsta policijas un probācijas dienestu sadarbībai ar narkologiem, lai veicinātu atkarīgo cilvēku iesaistīšanos ārstēšanas programmās un samazinātu noziedzību. Ļoti ieinteresēti dalībnieki uzņēma Viļņas reģiona kriminālpolicijas priekšnieka A.Mikulska stāstījumu par Viļņas policijas sadarbību ar Viļņas Atkarību ārstēšanas centru un Lietuvas Narkotiku kontroles departamentu, nodrošinot romu (čigānu) taborā dzīvojošo narkotisko vielu lietotāju iesaistīšanos dažādās atkarības ārstēšanas programmās. Savukārt Viļņas Atkarību ārstēšanas centra direktors E.Subata stāstīja par centra sadarbību ar probācijas dienestu, kuras rezultātā ir iespējams aizstāt brīvības atņemšanu ar atkarības ārstēšanu tām personām, kuras to vēlas.

Konferences noslēgumā vairākas jaunizveidotās metadona programmas pastāstīja par savu pieredzi. Jūrmalas metadona programmas psiholoģe uzsvēra, ka ārstēšana ir uzlabojusi vairāku programmas klientu sociālo situāciju - ir atrasts darbs un bērnu mammas var rūpēties par savām atvasēm. Dr.Sorokina no Liepājas metadona programmas stāstīja par multidisciplinārās komandas darbu Liepājā un problēmām, ar kurām līdz šim ir nācies saskarties. Viņa norādīja, ka ļoti svarīgi ir turpināt personāla apmācību un potenciālo sadarbības partneru informēšanu par farmakoterapijas ar metadonu mērķiem un lomu atkarīgās personas reintegrācijā sabiedrībā. Daugavpils metadona programmas psiholoģe apstiprināja, ka darbs ar atkarīgām personām ir psiholoģiski smags un ir nepieciešams regulāri metadona programmu darbiniekiem piedalīties intervīzijas sesijās, kuru laikā personāls var pārrunāt grūtos gadījumus un meklēt to risinājumus.

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka turpmāk ir nepieciešams organizēt apmācības par klientu motivēšanu iesaistīties atkarības ārstēšanas programmās, kā arī rīkot reģionālus seminārus policijas, probācijas un sociālo dienestu darbiniekiem par metadona terapijas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

Noslēguma vārdus konferencē teica Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vadītājs un Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sekretārs J.Bekmanis uzsverot, ka Latvijai ir saistoši ES stratēģiskie dokumenti un ANO konvencijas, kuras tā ir parakstījusi narkomānijas ierobežošanas jomā, un līdz ar to nevajadzētu būt šaubām par farmakoterapijas ar metadonu efektivitāti atkarīgo personu ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas jomās. Tāpat viņš norādīja, ka valsts pārvaldes aparāts vēl ir ceļā uz visaptverošu politikas ietekmes novērtēšanu un tāpēc dažkārt pakalpojuma sniedzēju darbs netiek pienācīgi novērtēts.

UNODC pateicās visām jaunizveidotajām metadona programmām Latvijā, pasniedzot pateicības plāksnītes par sekmīgu projektu īstenošanu.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu
PROVISION OF METHADONE MAINTENANCE THERAPY IN POLICE CUSTODY CENTRES IN LITHUANIA