Sācies pilotprojekts "Injicējamu narkotiku lietotāju līdzbiedru iesaistīšana HIV profilaksē"

(ievietots 01/03/2010)

 

2010. gada februārī UNODC Baltijas valstu birojs uzsāk pilotprojektu "Injicējamo narkotiku lietotāju līdzbiedru iesaistīšana HIV profilaksē". Projekta mērķis ir iesaistīt un apmācīt injicējamu narkotiku lietotājus (INL), kas līdz šim nav bijuši kaitējuma mazināšanas programmu klienti.  Narkotiku lietotājiem tiks piedāvāta iespēja saņemt nelielu atlīdzību (telefona atjaunošanas kartes) par savu līdzbiedru iesaistīšanu un apmācīšanu par HIV, pārdozēšanas un citu ar narkotiku lietošanu saistītu risku profilaksi. Iegūtās zināšanas ar standartizēta testa palīdzību novērtēs HIV Profilakses Punkta darbinieks. Tiks veikta arī INL intervēšana, lai iegūtu informāciju par viņu paradumiem saistībā ar HIV inficēšanās un citiem veselības riskiem. Jaunā iniciatīva balstās uz Starptautiskās HIV/AIDS Alianses Ukrainā pieredzi, ieviešot ASV zinātnieku Roberta Brodheda un Duglasa Hekatorna izstrādāto HIV profilakses modeli.

Projekts turpināsies līdz jūlija beigām un tā laikā HIV Profilakses Punktiem ir plānots piesaistīt vairāk nekā tūkstoti jaunu klientu. Projektā ir iesaistījušās kaitējuma mazināšanas programmas no Bauskas, Cēsīm, Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Ogres, Olaines, Saldus, Ventspils un Rīgas - LIC Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika un LIC AIDS konsultāciju kabinets.

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu