Rīgā notiks UNODC projekta noslēguma konference

(ievietots 08/03/2011)

 

2011. g. 24. un 25. martā viesnīcā "Radisson Blue Hotel Latvija" (Elizabetes iela 55, Rīga) norisināsies UNODC projekta noslēguma konference "HIV profilakse injicējamo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās"

Igaunijā, Latvijā un Lietuvā injicējamo narkotiku lietošana ir galvenais HIV izplatīšanās ceļš. Šajā reģionā HIV izplatība injicējamo narkotiku lietotāju vidū ir ievērojami augstāka nekā citās Eiropas Savienības valstīs. 2006. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis apņēmās līdz 2010. gadam nodrošināt pieeju HIV profilaksei un ārstēšanai visām sabiedrības grupām. Lai sasniegtu šo mērķi, ANO Narkotiku un noziedzības birojs (UNODC) sadarbībā ar Baltijas valstu Veselības ministrijām īstenoja reģionālo projektu "HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā". Projektu finansēja Nīderlandes valdība, un 4 gadu laikā tam piešķirti vairāk kā 5 miljoni ASV dolāru.

Šobrīd, kad rit pēdējie projekta mēneši, svarīgi ir novērtēt, cik lielā mērā projekta mērķis - uzlabot HIV profilakses pakalpojumu kvalitāti un pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem, kā arī izveidot labvēlīgu politisko vidi HIV/AIDS politikas īstenošanai - ir ticis sasniegts. Atbildi uz šo jautājumu palīdzēs rast gan starptautisks eksperts, kurš 2011. gada sākumā veica projekta novērtēšanu, gan projektā iesaistītie profilakses un aprūpes pakalpojumu sniedzēji, sabiedriskās organizācijas, valsts institūcijas, profesionālās organizācijas u.c. Politikas veidotāji un pakalpojumu sniedzēji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sniegs pārskatu un piedalīsies paneļdiskusijā par galvenajiem projekta sasniegumiem un turpmākajām nacionālo HIV programmu prioritātēm. Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar labas prakses piemēriem no citām Eiropas valstīm, kā arī prezentēt savu pārstāvēto organizāciju darbu kaitējuma mazināšanas jomā, sagatavojot informatīvus materiālus vai plakātus.

Papildus informācija par konferenci pieejama zvanot uz UNODC biroju pa tālruni 67503602.

 

Konferences programma [šeit]

 

Atpakaļ uz ziņu sadaļu
PROVISION OF METHADONE MAINTENANCE THERAPY IN POLICE CUSTODY CENTRES IN LITHUANIA