Islamic Republic of Iran

 

تسهیل شرکت هیئت ایرانی در سفر مطالعاتي منطقه‌اي به مراکز اجتماع درمان- مدار كتيا در یونان

 

جلسه گروهی کارشناسان در کتیا

درمان مؤثر وابستگی به مواد روشی مفيد و مستند است که به مصرف کنندگان مواد مخدر کمک  می کند تا بتوانند مصرف مواد را کنار بگذارند، از عود پیشگیری کنند، ديگر اختلالات رفتاري شان را تغيير دهند و از مشاركت در جرايم بپرهیزند. توجه ناكافي به درمان هاي غير دارويي و پيچيدگي و ظرافت موجود در الگوهای بازپروری و همچنین نياز به طراحي مناسب آن براي محيط های فرهنگي و اجتماعي محلي، برنامه منطقه ای برای افغانستان و کشورهای همسایه را بر آن داشت تا در قالب زير برنامه ٣ "پيشگيري و درمان اعتياد به مواد مخدر در ميان گروه هاي آسيب پذير"، سفر مطالعاتی چهار روزه ای، از 28 آبان تا 1 آذر 1397 (22-19 نوامبر 2018)، را برای سياست گذاران و متخصصان درمان وابستگی به مواد در سطح منطقه برگزار کند تا بتوانند مراکز اجتماع درمان- مدار کتيا در شهرتسالونيكي يونان را از نزدیک بازدید کنند. تصميم برای برگزاری اين سفر به دنبال جلسه مشورتی شبكه منطقه اي مراكز هماهنگي كاهش تقاضای مواد مخدرف در ماه مي ٢٠١٨، در تاجيكستان گرفته شده است.

مرکز اجتماع درمان- مدار کتيا به عنوان عضو فدراسيون جهاني مراکز اجتماع درمان- مدار و عضو فدراسیون اروپایی مراکز اجتماع درمان- مدار، با ٣٥ سال تجربه در توانبخشي و بازپروری رواني مصرف کنندگان مواد و کمک به ادغام آنها در جامعه و با بيش از ١٠٠  مرکز درمان وابستگی به مواد در کشور يونان، براي اين برنامه انتخاب شد. هدف از این برنامه تقویت ظرفيت سياست گذاران و متخصصان منطقه اي بوده که مسئولیت درمان وابستگي به مواد، بدون در نظر گرفتن نوع مواد مخدر و روش هاي مصرف آن، را دارند. در طول این سفر مطالعاتي چهار روزه، ١٦ تن از متخصصان درمان مواد مخدر، از مراکز اجتماع درمان- مدار كتيا پرومتوس، كتيا ايتاكي و مرکز اجتماع درمان- مدار در داخل زندان بازديد كردند. در سراسر جهان، چهار مرکز اجتماع درمان- مدار در داخل زندان ها وجود دارد و مرکز اجتماع درمان- مدار كتيا يكي از آن ها است.

در اولین روز برنامه، شركت كنندگان تجارب موفق و يافته هاي خود را درباره مديريت مراکز اجتماع درمان- مدار در سطح كشوري با يكديگر به اشتراک گذاشتند. دكتر فدون كالوتراكيس، معاون مديرکل كتيا، به يافته هاي مركز تحقيقاتي این سازمان در خصوص مؤثر بودن و پايداري رویکرد اجتماع درمان- مدار و همچنین به رفتار مثبت و تغييرات شناختی افرادی كه حداقل يك سال در يكي از مراكز اجتماع درمان- مدار كتيا (پرومتوس، ايتاكي و مرکز اجتماع درمان مدار كتيا در داخل زندان) زندگی کرده اند، اشاره نمود. دكتر كالوتراكيس اظهار داشت :"٧٥ درصد از افراد بازپروری شده كه دوره خود را در مراکز اجتماع درمان- مداركتيا كامل كرده اند تا پنج سال پس از ترك مراکز، هيچ گونه مواد مخدري مصرف نكرده اند."

شركت كنندگان همچنين از واحدهاي توليدي كتيا، شامل مزرعه ارگانيك، كارگاه سراميك،  چاپخانه افست و كارگاه نجاري، كه اعضاي مراکز اجتماع درمان- مدار در آنجا به حرفه آموزی مشغول می شوند، بازديد كردند. شركت كنندگان همچنين اين فرصت را داشتند تا به صورت گروهي با بهبود یافتگان در مراکز اجتماع درمان- مدار به گفتگو بپردازند و به داستان زندگیشان گوش فرا دهند. شرکت کنندگان این سفر مطالعاتی را بسیار خوب و پربار ارزيابي کردند.